Privacybeleid van Timberwolf

Deze website wordt beheerd en geëxploiteerd door Timberwolf Limited (hierna ‘Timberwolf’). Voor de toepassing van de VK- en EU-wetgeving inzake gegevensbescherming is Timberwolf de ‘gegevensbeheerder’. Dit betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor beslissingen over het bewaren en gebruiken van uw persoonsgegevens.

Onze contactgegevens

Naam: Timberwolf Limited

Adres: Entec House, Tomo Industrial Estate, Stowmarket, Suffolk, IP14 5AY, Verenigd Koninkrijk

E-mail: dpo@timberwolf-uk.com.

Inleiding

Wij streven ernaar de privacy en vertrouwelijkheid te beschermen van de persoonsgegevens die u ons verstrekt. Wij verzoeken u dit beleidsdocument aandachtig te lezen om te begrijpen hoe wij uw persoonsgegevens bewaren en verwerken.

Het type persoonsgegevens dat wij verzamelen

Wij kunnen de volgende informatie over u verzamelen en verwerken:

 • volledige naam;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • adres;
 • uw marketing- en communicatievoorkeuren; en
 • online-browseactiviteiten op de website van Timberwolf.

Gebruik van uw persoonsgegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken om de volgende redenen:

 • om contact met u op te nemen om te reageren op verzoeken en vragen om informatie (zoals een afspraak voor een demo);
 • voor zakelijke administratie;
 • om u te informeren over producten, diensten en uw dichtstbijzijnde dealer;
 • om u service en ondersteuning voor reparatie van een machine te bieden;
 • voor preventie en detectie van fraude en om te voldoen aan geldende wetten, voorschriften en gedragscodes;
 • om klantorders te verwerken;
 • om uw bezoek aan de website te personaliseren en u te ondersteunen bij uw gebruik van de website; en
 • om de website te verbeteren.

 

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hebben wij de volgende rechten om uw persoonsgegevens te verwerken:

(a) wanneer u toestemming hebt gegeven;

(b) voor uitvoering van een contract dat wij met u hebben gesloten;

(c) wanneer wij wettelijk verplicht zijn uw gegevens te verwerken;

(d) wanneer wij een rechtmatig belang hebben.

Uw persoonsgegevens delen met derden

Soms delen wij uw persoonsgegevens met geselecteerde derden:

 • voor marketing en promotie van onze producten;
 • voor transport van onze producten naar u;
 • om ons te helpen kredietbeslissingen over u te nemen; en
 • om ons in staat te stellen diensten aan u te leveren en de website technisch te ondersteunen.

Opslag van uw persoonsgegevens

Wij hechten groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom nemen wij redelijke stappen volgens algemeen geaccepteerde industriestandaarden om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, publicatie, wijziging en vernietiging.

Wij bewaren uw persoonsgegevens volgens ons beleid voor gegevensopslag.

Uw rechten inzake gegevensbescherming

Volgens de wet inzake gegevensbescherming hebt u bepaalde rechten, waaronder:

 • Het recht op informatie – u hebt het recht om te worden geïnformeerd over het bewaren en gebruik van uw persoonsgegevens. Wij informeren u over gegevensverwerking via de privacyverklaringen die op de website van Timberwolf worden gepubliceerd.
 • Het recht op inzage – u hebt het recht om bevestiging te vragen van de gegevensverwerking en om een kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen.
 • Het recht op rectificatie – u hebt het recht op correctie van onjuiste gegevens of aanvulling van onvolledige gegevens.
 • Het recht op verwijdering – u hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen (ook wel het ‘recht om te worden vergeten’ genoemd).
 • Het recht op beperking van de verwerking – u hebt het recht om te verzoeken om minder van uw persoonsgegevens te verwerken of deze te onderdrukken.
 • Het recht op dataportabiliteit – u hebt het recht op het verkrijgen en hergebruiken van uw persoonsgegevens voor uw eigen doeleinden voor verschillende services. Met het recht op dataportabiliteit kunt u uw persoonsgegevens gemakkelijk, veilig en beschermd verplaatsen, kopiëren of overdragen naar een andere IT-omgeving zonder dat dit ten koste gaat van de bruikbaarheid.
 • Het recht op bezwaar – u hebt het absolute recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing. In bredere zin is het recht op bezwaar tegen gegevensverwerking alleen van toepassing op specifieke omstandigheden:
 • Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering – u hebt het recht om niet te worden betrokken bij geautomatiseerde besluitvorming of profilering wanneer dit juridische consequenties heeft.

Wij zijn verplicht binnen één maand na een verzoek te reageren.

Als u een van uw rechten inzake gegevensverwerking wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen via dpo@timberwolf-uk.com.

Klachtenprocedure

Als u een probleem hebt met de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij het hoofd gegevensbescherming via dpo@timberwolf-uk.com.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG

Hoge Nieuwstraat 8

2514 EL Den Haag

 

 

Nummer van de helplijn: +31 (0)70-8888-500

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij zullen deze privacyverklaring regelmatig wijzigen naar aanleiding van herzieningen en updates. Controleer regelmatig of er updates zijn.