Bescherming van uw privacy

Stoop Machine Import B.V.,
Smuigelweg 4,
1704PX Heerhugowaard

 

Timberwolf Ltd co reg 034477258 in the UK. Entec House, Tomo Industrial Estate, Stowmarket, Suffolk IP14 5AY

Inleiding

In deze Privacyverklaring wordt toegelicht welke persoonsgegevens wij over u kunnen verzamelen wanneer u contact met ons hebt. We leggen ook uit hoe wij deze gegevens opslaan, verwerken en beveiligen.

Het gaat om veel informatie, maar wij willen dat u volledig op de hoogte bent van uw rechten en de manier waarop Timberwolf Ltd omgaat met uw gegevens.

Hopelijk worden uw vragen in de onderstaande beschrijving beantwoord, maar als dat niet zo is, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Waarschijnlijk moeten wij deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. Als er belangrijke wijzigingen zijn, brengen wij u daarvan op de hoogte. Maar u kunt hier altijd terugkomen en de tekst controleren wanneer u dat wilt.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

 • Wanneer u een van onze websites bezoekt.
 • Wanneer u contact met ons hebt via sociale media.
 • Wanneer u een van onze whitepapers downloadt.
 • Wanneer u een vraag stelt, een klacht indient, enzovoort.
 • Wanneer u een van onze aangesloten dealers vraagt om via e-mail informatie te sturen over een product of service.
 • Wanneer u deelneemt aan een loterij of een wedstrijd.
 • Wanneer u een enquête invult die wij u sturen.
 • Wanneer u opmerkingen of een recensie bij onze producten of services plaatst. Iedereen heeft het recht op toegang tot de persoonsgegevens die over hem of haar zijn opgeslagen, inclusief meningen. Dus als uw opmerkingen of recensie informatie bevatten over de medewerker die de service heeft geleverd, heeft die medewerker het recht om die informatie op te vragen.
 • Wanneer u een formulier invult.
 • Wanneer u derden toestemming hebt gegeven om informatie over u met ons te delen.
 • Wanneer u ons parkeerterrein gebruikt waar meestal camerasystemen zijn voor de veiligheid van onze klanten en partners. Deze systemen kunnen tijdens een bezoek beelden van u vastleggen.

Wat voor persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij kunnen de volgende gegevens over u verzamelen, waaronder persoonsgegevens:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Functie
 • Beroep
 • Contactgegevens zoals e-mailadressen en telefoonnummers
 • Demografische gegevens zoals postcode, voorkeuren en interesses
 • Uw IP-adres (automatische registratie)
 • Type en versie van uw webbrowser (automatische registratie)
 • Besturingssysteem (automatische registratie)
 • Een lijst met URL’s vanaf de verwijzende website, uw activiteit op onze website en de site die u vervolgens bezoekt (automatische registratie)
 • Dit is allemaal volledig in overeenstemming met dit privacyverklaring.
 • Informatie die wordt verzameld door het gebruik van cookies in uw webbrowser.
 • Om u een optimale webervaring te bieden, verzamelen wij technische informatie over uw internetverbinding en browser en ook de land- en telefooncode van de locatie van uw computer, de webpagina’s die u tijdens uw bezoek bekijkt, de advertenties waarop u klikt en de zoektermen die u invoert.
 • Uw gebruikersnaam voor sociale media, als u via die kanalen contact met ons hebt, zodat wij kunnen reageren op uw opmerkingen, vragen of feedback.
 • Uw opmerkingen en productrecensies.

Hoe en waarom gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij willen u een optimale klantervaring bieden. Dat kunnen wij onder meer wanneer wij een zo volledig mogelijk beeld van u krijgen door onze gegevens over u te combineren.

Op basis daarvan kunnen wij u informeren over acties, producten en services die u waarschijnlijk zullen interesseren.

De wet voor bescherming van persoonsgegevens staat dat toe als onderdeel van ons legitieme belang om onze klanten te begrijpen en een optimale service te kunnen bieden.

Als u immers geen persoonsgegevens met ons zou delen of bepaalde contacten niet zou toestaan, zouden wij u sommige services niet kunnen verlenen waarom u hebt gevraagd.

Manier waarop en reden waarom wij uw persoonsgegevens gebruiken:

Om te reageren op uw vragen, verzoeken om terugbetaling en klachten. De verwerking van informatie die u ons stuurt, maakt het ons mogelijk om te reageren. Mogelijk bewaren wij deze informatie voor toekomstige communicatie en om bij te houden hoe wij met u hebben gecommuniceerd. Dit doen wij op basis van onze contractuele verplichtingen aan u, onze wettelijke verplichtingen, en ons legitieme belang om u optimale service te verlenen en inzicht te krijgen in hoe wij onze service kunnen verbeteren op basis van uw ervaring.

Met uw toestemming gebruiken wij uw persoonsgegevens om u via e-mail, internet, sms en telefoon te informeren over relevante producten en services, inclusief persoonlijke speciale aanbiedingen, kortingen, acties, evenementen, wedstrijden, enzovoort. U kunt er op ieder moment voor kiezen geen contact meer met ons te hebben via deze kanalen.

Om u per post relevante, persoonlijke communicatie te sturen over updates, aanbiedingen, services en producten. Dit doen wij op basis van ons legitieme zakelijke belang. U kunt er op ieder moment voor kiezen geen contact meer met ons te hebben via de post.

Om u informatie te sturen die wettelijk verplicht is of noodzakelijk is om u op de hoogte te brengen van wijzigingen in de services die wij u bieden. Bijvoorbeeld: wijzigingen in deze Privacyverklaring, een terugroepactie voor producten of wettelijk verplichte informatie met betrekking tot uw bestellingen. Deze serviceberichten bevatten geen reclames en voor verzending ervan via e-mail of sms is geen voorafgaande toestemming nodig. Als wij uw persoonsgegevens niet voor deze doeleinden gebruiken, kunnen wij niet voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Om u de meest interessante inhoud van onze website aan te bieden plaatsen wij cookies of vergelijkbare technologie op uw apparaat. Wij maken alleen gebruik van cookies wanneer u ons daarvoor toestemming geeft via het bericht over cookies dat op onze website wordt weergegeven. Het bericht over cookies is zichtbaar wanneer u onze website voor het eerst bezoekt of wanneer u terugkeert op onze website nadat uw bestaande cookies zijn verlopen. Meer informatie over de manier waarop u het gebruik van cookies kunt controleren, vindt u op www.ico.org.uk/cookies (wordt in een nieuw venster geopend. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites).

Om de systemen, services en producten die wij u leveren te ontwikkelen, te testen en te verbeteren. Dit doen wij op basis van onze legitieme zakelijke belangen. Wij kunnen bijvoorbeeld de sessie-ID van uw browser registreren om beter inzicht te krijgen wanneer u ons online feedback geeft over een probleem dat u hebt.

Om te voldoen aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen om gegevens te verstrekken als Justitie daarom vraagt.
Om u enquêtes en verzoeken om feedback te sturen waarmee wij onze services kunnen verbeteren. Deze berichten bevatten geen reclames en voor verzending ervan via e-mail of sms is geen voorafgaande toestemming nodig. Wij hebben een legitiem belang om dit te doen omdat het helpt onze producten of services voor u relevanter te maken.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij weten dat al onze klanten beveiliging van gegevens heel belangrijk vinden. Daarom gaan wij uiterst zorgvuldig met uw gegevens om en nemen wij alle noodzakelijke stappen om deze te beveiligen.

Wij controleren ons systeem regelmatig op mogelijke kwetsbaarheden en aanvallen, en wij voeren penetratietests uit om na te gaan of wij de beveiliging verder kunnen verbeteren.

Als voor bepaalde delen van de website een wachtwoord is vereist, is het uw verantwoording om dit wachtwoord niet met anderen te delen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens die wij van u verzamelen of verwerken, bewaren wij niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij deze hebben verzameld.

Aan het einde van die bewaarperiode worden uw gegevens volledig gewist of anoniem gemaakt, bijvoorbeeld door bundeling met andere gegevens voor statistische analyse en zakelijke planning, zodat uw identiteit niet meer te achterhalen is.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Soms delen wij uw persoonsgegevens met derden die wij vertrouwen.

Dat zijn bijvoorbeeld koeriers, samenwerkingspartners, voor fraudebestrijding, voor de afhandeling van klachten, om onze aanbiedingen aan u te personaliseren, enzovoort.

Voorbeelden van derden waarmee wij samenwerken zijn:

 • Aangesloten Timberwolf-dealers.
 • Uitvoerende bedrijven zoals koeriersdiensten.
 • Bedrijven voor direct marketing die ons helpen bij onze digitale communicatie met u.
 • IT-bedrijven die onze website en andere zakelijke systemen ondersteunen.
 • Google/Facebook om u producten te tonen die u kunnen interesseren terwijl u surft op het internet. Dit is gebaseerd op uw toestemming voor marketing of uw goedkeuring voor cookies van onze website.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

U hebt het recht om het volgende te verzoeken:

 • Toegang tot de persoonsgegevens die wij van u hebben, wat in de meeste gevallen gratis is.
 • Correctie van uw persoonsgegevens als deze onjuist, verouderd of onvolledig zijn.
 • Stopzetting van het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing (via specifieke kanalen of alle kanalen).
 • Stopzetting van de verwerking van uw persoonsgegevens nadat u uw toestemming hiervoor hebt ingetrokken.

U kunt op ieder moment als volgt contact met ons opnemen om deze rechten uit te oefenen:

Als u uw gegevens wilt opvragen, neemt u contact op met The Data Protection Officer, Timberwolf Ltd, Entec House, Tomo Industrial Estate, Stowmarket, Suffolk, IP14 5AY, Verenigd Koninkrijk of stuurt u een e-mail dpo@timberwolf-uk.com.

Als wij besluiten niet aan uw verzoek te voldoen, zullen wij de reden daarvoor toelichten.

Uw recht om toestemming in te trekken

Wanneer u ons toestemming hebt gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens, hebt u op ieder moment het recht om van gedachten te veranderen en die toestemming in te trekken.

Wanneer wij ons baseren op ons legitieme zakelijke belang

In gevallen waarin wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van ons legitieme zakelijke belang, kunt u ons verzoeken daarmee te stoppen om redenen die samenhangen met uw individuele situatie.

Wij moeten dat dan doen tenzij wij menen een hoger zakelijk belang te hebben om door te gaan met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Direct marketing

U hebt het recht om ons te laten stoppen met het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-activiteiten via alle kanalen of alleen specifieke kanalen. Aan dat verzoek moeten wij altijd voldoen.

Controle van uw identiteit

Om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, vragen wij u om een identiteitsbewijs voordat wij voldoen aan een verzoek met betrekking tot deze Privacyverklaring.

Als u een derde partij hebt gemachtigd om namens u een verzoek in te dienen, zullen wij die partij vragen om bewijs dat deze namens u mag optreden.

Hoe kunt u het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing stopzetten?

Klik op de koppeling ‘afmelden’ in de e-mail die wij u sturen. Wij zullen u dan geen e-mail meer sturen.

Contact met de toezichthouder

Als u vindt dat er niet correct is omgegaan met uw gegevens of als u ontevreden bent over onze reactie op uw verzoek aan ons over het gebruik van uw persoonsgegevens, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij het Information Commissioner’s Office.

U kunt contact opnemen met deze instantie via telefoonnummer 0044 (0)303 123 1113 (in het Verenigd Koninkrijk).

U kunt ook online naar www.ico.org.uk/concerns gaan (er wordt een nieuw venster geopend; wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites)

Als u buiten het Verenigd Koninkrijk bent gevestigd, hebt u het recht om uw klacht in te dienen bij de betreffende toezichthouder voor gegevensbescherming in uw eigen land.

Vragen?

Als u vragen hebt die hier niet zijn beantwoord, kunt u contact opnemen met The Data Protection Officer, Timberwolf Ltd, Entec House, Tomo Industrial Estate, Stowmarket, Suffolk, IP14 5AY, Verenigd Koninkrijk of een e-mail sturen naar dpo@timberwolf-uk.com.